Sirio MGA 55-550/MGA 108-550 VHF Stainless Steel Whip and Spring